La Sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del passat 12 de setembre de 2019 en el cas G-STAR contra COFEMEL, va genera una sèrie de dubtes  i reflexions relacionades amb la qüestió  prejudicial del Tribunal Suprem de Portugal mitjançant la qual es plantejava al TJUE la següent pregunta: Pot un pantaló texà ser considerat una “obra” en el sentit del dret de la propietat intel·lectual?

Els antecedents d’aquesta pregunta tenen el seu origen quan la companyia G-STAR va interposar una demanda contra la empresa COFEMEL, al considerar que aquesta última estava elaborant models similars als seus. Per aquest motiu, G-STAR va al·legar que la empresa COFEMEL estava infringint en una vulneració dels seus drets d’autor, al considerar que alguns dels seus models constituïen creacions intel·lectuals originals i, havien de qualificar-se com “obres”, acollint-se a la protecció atorgada pels drets de propietat intel·lectual.

En aquesta situació, el TJUE, es va plantejar si la normativa nacional de Portugal anava en contra de la Directiva 29/2001, al considerar i atorgar protecció en el sentit de drets d’autor a models de roba , com són uns pantalons texans.

En aquest sentit, reiterada jurisprudència del TJUE, ha definit el concepte d’”obra” com; d’una banda,  l’existència d’un objecte original, en el sentit de plasmar la personalitat de l’autor i; d’altre banda, elements que expressen la creació intel·lectual, entenent que ha de ser un objecte identificable amb suficient precisió i objectivitat, no basada únicament en sensacions. Per altre banda, el mateix tribunal, considera que la definició d’objecte, model o disseny (emparats pels drets de propietat intel·lectual); ve determinada per consideracions tècniques, no deixant lloc al exercici de la llibertat creativa.

Així doncs, es precís tenir en compte, que els drets de propietat industrial es caracteritzen i s’obtenen en el moment del registre públic dels dissenys, models o objectes, mentre que els drets propis de la propietat intel·lectual son adquirits per sí mateixos, intrínsecament un cop finalitzada la obra (un quadre, un llibre, una obra de teatre…).

Per tant, en el hipotètic supòsit de considerar un pantaló texà com una “obra”, tal i com al·lega G-STAR, ens abocaria a un escenari en el que tots aquells dissenys, models i objectes, a més de ser emparats pels drets propis de la propietat industrial, estrien emparats pels drets de propietat intel·lectual al equiparar un “objecte” a una “obra” de manera quasi automàtica.

Tot i això, si bé és cert que la legislació europea ha admès, a través del principi de acumulació, que un “objecte”, pot arribar a ser considerat com una “obra”, i estar emparat per ambdós drets de propietat industrial i intel·lectual, no tots els objectes, en si mateixos, arriben a aquesta condició de forma automàtica.

La sentencia conclou que un objecte, model o peça de roba en aquest cas; per obtenir la protecció de drets d’autor, ha de desprendre un caràcter estètic entès com la sensació intrínseca subjectiva de bellesa que experimenta cada persona al contemplar-ho, generant un efecte visual propi i considerable que justifiqui que pugui ser qualificat d’”obra”.

Així doncs, el TJUE conclou, que la normativa nacional de Portugal s’oposa a la Directiva 29/2001 en el sentit que confereix, a més de drets propis de la propietat industrial, sempre i quan es registrin; una protecció en el sentit de drets d’autor (Propietat Intel·lectual) a models de vestir, com per exemple els pantalons texans, de forma quasi automàtica sense tenir en compte totes aquelles condicions que ha de reunir un “objecte” per ser considerat una “obra”.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 12 de septiembre de 2019. N.º de asunto C-687/17, G-Star Raw CV contra Cofemel – Sociedade de Vestuário, S. A.. Ref. web: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13251891
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2009. N.º de asunto: C-5/08, Infopaq International; y de 13 de noviembre de 2018. N.º de asunto: C-310/17, Levola Hengelo.

AGUILAR & REVENGA Marcas y Patentes

PERE RAMELLS HIGUERAS
RESPONSABLE DPT. DOMINIS
COL·LABORADOR DPT. MARQUES