MARQUES I NOMS COMERCIALS

PATENTS I MODELS
D’UTILITAT

DISSENYS I
TOPOGRAFIES

DRETS
D’AUTOR

DOMINIS
D’INTERNET

ASSISTÈNCIA
LEGAL

DISSENYS INDUSTRIALS I TOPOGRAFIES DE SEMICONDUCTORS

Les creacions de forma tenen la seva pròpia figura de protecció: els anomenats Dissenys Industrials, que poden aplicar-se tant a objectes tridimensionals com a formes bidimensionals, com estampats, dibuixos o trames. La durada de la seva protecció és de fins a 25 anys, havent de renovar aquesta protecció cada 5 anys. La protecció internacional d’una creació de forma pot fer-se sol·licitant dissenys industrials a cada país, o bé fent ús de determinats tractats internacionals (Disseny Comunitari, Disseny Internacional …).

Els títols de protecció de Topografies de Productes Semiconductors són la modalitat de propietat industrial de més recent aparició, i es refereixen als circuits integrats electrònics. La seva fi és protegir l’esquema de traçat de les diferents capes i elements que componen el circuit integrat, la seva disposició tridimensional i les seves interconnexions, el que en definitiva constitueix la seva «topografia». La durada de la seva protecció és de fins a 10 anys a partir del final de l’any en què s’explota per primera vegada al món o es registra la topografia.

A Aguilar & Revenga t’oferim el servei que necessitis sobre Dissenys Industrials i Topografies de semiconductors:

  • Estudi de viabilitat
  • Preparació de sol·licituds tant a nivell estatal com internacional
  • Investigacions
  • Serveis de vigilància