En aquest cas s’analitza si el signe denominatiu “Fack ju Göhte” incorre o no en la prohibició absoluta de l’Art. 7. 1. f) del Reglament de la Unió Europea. El Tribunal de Justícia conclou que no va contra les bones costums i que, per tant, no incorre en aquesta prohibició.

El 2015, Constantin Film Produktion va sol·licitar el registre de la marca “Fack ju Göhte” davant l’Oficina de Propietat de la Unió Europea (EUIPO). Aquesta sol·licitud va ser denegada al entendre que la citada expressió era contraria al article 7.1. f) del Reglament de Marca de la Unió Europea i en concret, a les bones costums. Es va interposar recurs davant la Sala de Recursos de la EUIPO però aquest va ser desestimat.

Es precís mencionar, que “Fack ju Göhte” és una pel·lícula de comèdia alemanya estrenada el 2013 que va tenir bastant èxit i repercussió en els països de parla germànica.

Tot i això, aquest motiu no va ser suficient per que una nova resolució el 2018, aquesta vegada del Tribunal General, assumpte C-69/17; confirmés les resolucions anteriors de la EUIPO, al considerar, un cop més, que “ la marca sol·licitada, com un tot, era intrínsecament vulgar i podia ofendre el públic pertinent”.

Després d’aquesta última resolució, Constantin Film Produktion, va interposar recurs davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) al·legant: (i) que tant l’EUIPO com el Tribunal General havien realitzat una interpretació amplia i fin i tot, abusiva, del concepte de bones costums; (ii) que las expressions «fuck» i «fuck you» han perdut el seu significat vulgar degut a l’evolució del llenguatge en la societat actual; (iii) i que la transcripció fonètica en alemany de la expressió «fuck you» (en anglès) junt amb l’element «Göhte», designa assignatures escolars impopulars, donant, com impressió general, que la marca sol·licitada conté un caràcter anodí, infantil i lúdic que expressa frustració escolar.

Davant d’aquestes al·legacions, el TJUE a la seva sentencia, defineix el concepte de bones costums com aquells “valors i normes fonamentals acceptats per una determinada societat en un moment donat (…) que poden evolucionar al llarg del temps”.

Tenint en compte aquesta definició, el Tribunal considera que a l’hora d’examinar si una marca es contraria a les bones costums, no es suficient un anàlisi simple i pla del signe, sinó que s’ha d’analitzar els contextos i normes morals de la societat existents en aquell moment.

En relació a la marca “Fack ju Göhte” el TJUE considera que, tot i que a priori poden existir elements intrínsecament vulgars derivats de la expressió “fuck you”, aquests element no són suficients per determinar que la marca es contraria a les bones costums, ja que el públic general de parla germànica no percep el signe com moralment inacceptable.

A més a més, el Tribunal afegeix que , tant l’EUIPO com el Tribunal General, no han examinat suficientment el context per valorar si el públic pertinent percep la marca com una comèdia o una simple «broma»; i que, el caràcter rellevant de l’èxit de les comèdies entre el públic pertinent no pot ser al·ludit, ja que, això si és un element dins el context de la societat, que permet ajudar a determinar si el públic destinatari percep la marca com contraria a les bones costums.

Per tot això, el TJUE estableix que la variabilitat del concepte de les “bones costums” ha d’anar sempre acompanyat i motivat per (i) un anàlisi contextualitzat dels elements morals fonamentals del públic al que es dirigeix la marca, (ii) i una ponderació dels drets de llibertat d’expressió en l’àmbit de les marques.

Artículo 7.1. f) del Reglamento de Marca de la Unión Europea. “Se denegará el registro de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres”.
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 24 de enero de 2018. Asunto C-69/17. Constantin Film Produktion GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala quinta) de 27 de febrero de 2020. Asunto C-240/18 P. Constantin Film Produktion GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

AGUILAR & REVENGA Patents i Marques

Pere Ramells Higueras
RESPONSABLE DPT. DOMINIS
COL·LABORADOR DPT. MARQUES