El passat 13 de març de 2019, fa poc més d’un any, va entrar en vigor la Llei 1/2019, de Secrets empresarials (LSE). Aquesta nova llei,  va adaptar el dret espanyol a la Directiva europea 2016/943, relativa a la protecció de coneixements tècnics y la informació empresarial no divulgada contra la seva obtenció, utilització i revelacions il·lícites.

Arribats a aquest punt, empresaris de tot el país van començar a obtenir respostes a aquelles preguntes que fins feia molt poc eren molt difícil respondre.

Què és un secret empresarial?

La LSE, en el seu article 1 defineix secret empresarial com qualsevol informació o coneixement tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer que:

 1. Sigui un secret, és a dir, no conegut per les persones que habitualment utilitzin o treballin amb aquella informació o coneixement.
 2. Tenen un valor per a l’empresa.
 3. Han estat objecte de mesures per part del titular per mantenir-ho en secret.

Quin impacte té aquesta llei amb les empreses i els seus treballadors?

Resulta evident que existeix una petita contradicció entre mantenir el secret (l’empresari) y que l’empresa (és a dir, els empleats que la composen) el puguin utilitzar.

La majoria de les violacions es produeixen per empleats, ex-empleats o col·laboradors directes (proveïdors, assessors, etc.) amb l’empresa que puguin tenir accés a segons quin tipus d’informació o coneixement.

Quines conductes es consideren licites o il·lícites?

L’obtenció, utilització y revelació de secrets empresarials es considerarà licita quan:

 1. Sigui per descobriment o creació independent al titular del secret empresarial.
 2. Mitjançant la observació, estudi, assaig o desmuntatge d’un objecte o producte sense que hi hagi obligació de confidencialitat.
 3. Mitjançant l’exercici dels drets dels treballadors a ser informats.
 4. Mitjançant qualsevol altre actuació que es consideri pràctica comercial lleial.

La informació que s’aconsegueixi en l’exercici de llibertat d’informació o en la investigació d’activitats il·legals també serà considerada com licita.

No obstant, seran considerades com conductes il·lícites quan:

 1. S’obtingui el secret (o informació o font que el dedueixi) sense el consentiment del titular.
 2. La utilització (d’alguna manera) o revelació (al públic o tercers) sense el consentiment del titular.
 3. La producció, oferta o comercialització de mercaderies infractores o la seva importació exportació o emmagatzematge.

Un secret empresarial pot ser objecte de dret de propietat?

Sí així és. Un altre de les novetats de la LSE es que inclou un apartat en el que es defineixen els secrets empresarials com susceptibles de dret de propietat, podent el titular transmetre’ls, cedir-los o fins i tot elaborar llicencies.

Com puc protegir un secret empresarial?

La pregunta realment important per la majoria: com protegeixo un secret empresarial?

La realitat es que aquelles empreses que vulguin protegir els seus secrets empresarials hauran d’adoptar una sèrie de mesures tècniques i legals que descrivim a continuació:

 1. Identificar els secrets que volem protegir.
 2. Decidir qui coordinarà la protecció dels secrets.
 3. Decidir on classificar els secrets.
 4. Definir les condicions de accessibilitat als secrets.
 5. Ús de mesures legals per protegir els secrets.

Aquest últim punt, consistirà en l’elaboració d’acords de confidencialitat amb aquells socis, treballadors o col·laboradors de l’empresa que puguin tenir accés als secrets empresarials. Això permetria definir què , amb qui i de quina manera podrà ser utilitzada la informació que decidim compartir amb aquells clients, empleats, col·laboradors o inversos relacionats amb la nostre empresa.

Alguns exemples de secrets empresarials

 • Llista de super ventes del New York Times.
 • Recepta de la salsa especial Big Mac.
 • Recepta del Kentuky Fried Chiken.
 • Recepta de Coca-Cola.

Ley 1/2019, de 20 de Febrero, de Secretos Empresariales.

Directiva de la UE 2016/943 del Parlamento europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelaciones ilícitas.

Aquellos terceros que hayan obtenido o comercializado con los secretos empresariales estarán exentos siempre y cuando no tuvieran conocimiento del secreto y lo hubieran obtenido de buena fe.

 

AGUILAR & REVENGA Patents i Marques

Pere Ramells Higueras

RESPONSABLE DPT. DOMINIS
COL·LABORADOR DPT. MARQUES