MARQUES I NOMS COMERCIALS

PATENTS I MODELS
D’UTILITAT

DISSENYS I
TOPOGRAFIES

DRETS
D’AUTOR

DOMINIS
D’INTERNET

ASSISTÈNCIA
LEGAL

MARQUES I NOMS COMERCIALS

A Aguilar & Revenga t’oferim el servei que necessitis sobre Marques i Noms Comercials:

  • Presentació de sol·licituds, defensa i manteniment de marques i de noms comercials
  • Vigilància, informació i recerca de anterioritats
  • Oposicions, recursos davant l’OEPM i la euipo, davant els Tribunals Espanyols i davant el Tribunal de Luxemburg

 MARQUES


S’entén per Marca tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat els productes o serveis d’una empresa dels d’altres. L’actual Llei de marques permet registrar com a marca, paraules, imatges, lletres, formes tridimensionals, i fins i tot marques sonores, o qualsevol combinació d’aquestes.

A Aguilar & Revenga duem a terme tot el procés de registre, des de la comprovació inicial de la disponibilitat de la denominació, la preparació i presentació de la sol·licitud de la marca, la contestació a objeccions oficials, la presentació de recursos en via administrativa i jurisdiccional , manteniment en vigor, i persecució de possibles infractors. Tot això a fi d’assegurar l’exclusivitat del signe distintiu per al nostre client.

Protecció Internacional de la Marca

La protecció de la marca pot dur-se a terme mitjançant registres a nivell Nacional, a nivell de la Unió Europea (Marca de la Unió Europea) o en virtut de diversos tractats internacionals (Arranjament i Protocol de Madrid, Acord de Banji, Protocol de Banjul, entre d’altres). Els nostres consultors estan preparats per assessorar sobre la forma més adequada de combinar aquests instruments i assegurar la millor protecció de la teva marca en qualsevol lloc del món.

NOMS COMERCIALS


S’entén per nom comercial qualsevol signe susceptible de representació gràfica que identifica una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per a distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars. L’actual Llei de marques permet registrar com a nom comercial els noms, raons socials i les denominacions de tota mena, els anagrames, imatges i logotips i qualsevol combinació d’aquests.

La protecció del nom comercial es porta a terme exclusivament en base a registres nacionals. Igual que en el cas de les marques, estem a la seva disposició per assessorar-lo i tramitar per Vè. A la protecció del nom comercial de la seva empresa en tots aquells països la legislació contempla aquest tipus de protecció.